Mesečni sestanki

Igor Pleterski, Tatjana Rotar, Lara Slivnik

Vsak prvi četrtek v mesecu se člani Kluba CVB Ljubljana dobimo na mesečnem sestanku. Vodja prisotne člane seznani z novostmi, ki jih pripravljajo v Združenju. Sledi vabljeno predavanje, največkrat na temo zdravja ali potovanj. Predavatelja vedno radi kaj vprašamo. Sledi sproščen pogovor o stvareh, ki nas zanimajo.

Ostale četrtke se srečujemo preko aplikacije Zoom.

Člane lahko obiščemo na domu, če izrazi interes. Če si pripravljena / pripravljen sprejeti obisk, nam sporoči. Obisk je prostovoljne narave in popolnoma brez obveznosti, le malce klepeta. Malo se razvedrimo ter si medsebojno pomagamo z izkušnjami in nasveti. Ob pogovoru boš izvedel za novosti, pobude in akcije, predstavili ti bomo delo našega Kluba in Združenja bolnikov CVB Slovenije.

Besedilo so napisali naši člani in ni lektorirano.