O nas

V klubu se družimo bolniki s cerebrovaskularno boleznijo (CVB) ljubljanske regije.

Med bolnike s cereblovaskularno boleznijo oziroma možgansko žilno boleznijo sodijo vsi, ki so imeli možgansko kap ali operacijo možganskega tumorja.

Možganska kap je vodilni vzrok invalidnosti na svetu in v Sloveniji. V Sloveniji je pojavnost možganske kapi cca. 4200 oseb/leto. Ocenjeno je, da trenutno živi preko 40.000 bolnikov, od tega jih je 75% bolj ali manj odvisnih od tuje telesne in/ali mentalne pomoči. Ker organizirane podpore v vsej Sloveniji in tudi v Ljubljani ni, pomoč in podporo nudijo v veliki večini svojci.

Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo (bolniki po prestani možganski kapi in drugih možgansko – žilnih boleznih) že 30 let deluje kot humanitarna, prostovoljna organizacija v javnem interesu na področju zdravstva. V Klub CVB Ljubljana je trenutno včlanjenih preko 350 članov in je eden izmed 22 Klubov bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije. Člani smo bolniki, svojci, spremljevalci in strokovni sodelavci. Finančna sredstva prejemamo preko fundacije FIHO, ter s članarino, kandidiranjem na razpise, sponzorstvi, donacijami in prostovoljnim delom. Z njimi izvajamo osnovne programe za bolnike, ki jih v kroničnem obdobju po možganski kapi ni.

V dejavnosti Kluba CVB Ljubljana se preko leta vključuje čez 100 članov. Poleg redne telesne vadbe za individualno vzdrževanje funkcije nam veliko pomeni, da se družimo. Na druženjih spoznavamo nove prijatelje, si izmenjujemo osebne izkušnje in se medsebojno spodbujamo. Imamo veliko skupinskih aktivnosti, ki se izvajajo vsaj enkrat mesečno: Sekcija za kreativnost – kreativčki (izdelovanje ročnih del), tri Sekcije za afazijo (samopomočne manjše skupine za bolnike z motnjo govora), Sekcija koprive (samopomočna skupina za psihološko pomoč), vadba v vodi (ob pomoči Fakultete za šport), plesno-gibalno delavnica, in pohodna skupina (ob pomoči GRS postaja Ljubljana). Aktivnosti naših sekcij se ne plačujejo, vodijo jih prostovoljci, naši člani. Delujemo na popolnoma prostovoljni ravni, zaposlene nimamo nobene osebe.

Izvršni odbor

Člani Izvršnega odbora Kluba CVB Ljubljana
(izvoljeni aprila 2022):

  1. Lara Slivnik, predsednica
  2. Leopold Hočevar, namestnik
  3. Tatjana Rotar, blagajničarka
  4. Zlatka Babšek, tajnica
  5. Tamara Ivošević, članica IO
  6. Peter Janežič, član IO
  7. Stane Markelc, član IO
  8. Julia Milakova, članica IO
  9. Igor Pleterski, član IO