1. oktober 2020 – 15. julij 2021

Prehodili smo Pot ob žici

Damir Ožura, Tatjana Rotar, Lara Slivnik

Naše Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije je septembra 2020 obeležila 30 let. Zato naj bi vsak Klub izvedel akcijo 30 kilometrov za 30 let. V Klubu CVB Ljubljana smo se odločili, da bi čim več naših članov skupaj prehodilo kar najdaljšo razdaljo.

Pot ob žici je dolga nekaj več kot 30 kilometrov. Lara je že dlje časa želela prehoditi celotno traso. Tatjana je bila kot navdušena pohodnica takoj ZA. Damir, ki je celotno Pot ob žici obhodil že večkrat, je vedel, kje točno poteka trasa. Idejo smo predstavili gorskemu reševalcu Tonaču iz GRZS enota Ljubljana. Skupaj smo zamisel začeli uresničevati. Odločili smo se, da Pot prehodimo po krajših odsekih, glede da naše zmožnosti.

1. oktober 2020

Začeli smo v četrtek, 1. oktobra 2020, pri Gostilni Livada. Zbrali smo se in se najprej slikali skupaj z našimi kolesarji, ki so isti dan prevozili 30 km kolesarskega kroga po Barju. Poslovili smo se in se odpravili na pot. Kmalu je jesensko sonce prijetno grelo 9 članov Kluba, 3 gorske reševalce in kužka. Nekateri smo šli hitreje, drugi počasneje, malo smo se ustavljali in čakali, a vsi smo zmogli prehoditi 4,3 km do Dolgega mostu. Na koncu smo prvič žigosali kontrolne kartončke. Trije pohodniki smo se vrnili po isti poti, torej smo prehodili kar 8,6 km.

6. oktober 2020

Nadaljevali smo že v torek, 6. oktobra 2020. Pot smo začeli tam, kjer smo pretekli četrtek končali: pri spomeniku na Dolgem mostu. Skupno se nas je zbralo kar 19 udeležencev, saj se je obetalo lepo vreme. Tudi tokrat je bilo res prijetno, saj je ta del Poti speljan po lepi naravi! Po jutranji megli je posijalo sonce in opazovali smo lahko različne ptice. Ustavili smo se tudi pri Koseškem bajerju, kjer smo žigosali kontrolne kartončke. Ker še nismo bili utrujeni, smo nadaljevali do Celovške ceste. Tokrat smo naredili 6,5 km.

9. oktober 2020

Naslednji odsek smo začeli na hladno jesensko dopoldne, v petek, 9. oktobra 2020. Tudi tokrat se nas je zbralo skupno 19 pohodnikov Kluba CVB Ljubljana in GRZS Ljubljana. Pazili smo na varno razdaljo med nami, saj se je število obolelih za virusom hitro povečevalo. Hodili smo v raztegnjeni vrsti, a vedno smo zadnji videli najbolj hitre, da se nam niso izgubili. Na vseh pohodih nas Tonač navdušuje s svojimi spomini in zgodbami, tudi tokrat je bilo tako. Pripovedoval nam o žici in objektih iz druge svetovne vojne, ko se je kot majhen otrok igral z vrstniki. Spominjal se je, da takrat sploh niso vedeli, kaj je vojna in zakaj je. Takšen je bil način življenja, ki so ga poznali. Nekateri pohodniki so zaradi utrujenosti ali obveznosti prej zaključili s hojo. Zmogljivejši smo nadaljevali in oddolžilo se nam je sonce, saj se je naredil čudovit dan! Pohod smo zaključili šele na Šmartinski cesti, tokrat smo naredili kar 7,6 km.

14. oktober 2020

S četrtim odsekom smo nadaljevali v sredo, 14. oktobra 2020. Na zbirnem mestu se nas je zbralo 11 pohodnikov, 5 članov GRZS in kuža. Čakal nas je še en lep dan v naravi! Že dopoldne nas je obsijalo sonce in nasmejani smo se podali na pot. Seveda smo ves čas pazili na medsebojno razdaljo, pogovoru se nismo mogli odreči. Razveselili so nas brezovi drevoredi, saj so v tem letnem času čudoviti. Ljubljana je v jesenskem času res lepa, vsi smo bili navdušeni! Do Litijske ceste je čas hitro minil, prehodili smo 5,9 km.

3. Junij 2021

S petim odsekom smo zaradi zdravstvenih ukrepov morali počakati pol leta. A prišel je prvi četrtek v mesecu juniju 2021. Bil je prvi res topel in sončen dan. Zbrali smo se na rednem mesečnem popoldanskem sestanku Kluba na Livadi. Namesto sestanka smo izkoristili dan, končnega cilja si nismo zadali. Odločili smo se, da se po pol ure hoje obrnemo. Kar 17 se nas je odločilo za sprehod, med njimi tudi trije člani, ki so bili z nami prvič, in trije, ki so nas spremljali na kolesih. Šli smo proti jugu, ob desnem bregu reke Ljubljanice. Počasi smo se hodili, veliko klepetali in se vmes večkrat počakali. Prečkali smo Ižansko cesto in se ustavili v kava baru Pr’ starem’ kovaču. Odžejali smo se, se pogovorili in spoznali domačina, ki je prav tako preživel možgansko kap. Ob kavi, soku in sladoledu smo si dobro odpočili. Skoraj vsi smo se vrnili tudi na izhodišče. V eno smer je vsak od nas prehodil 1,35 km.

15. Junij 2021

Ostal nam je še najtežji del poti, med Litijsko in Ižansko cesto z etapo čez Golovec. Na zbirnem mestu na Litijski cesti se nas je 15. junija 2021 zbralo 11 pohodnikov, 5 članov GRZS in ena psička. Ker ni bilo treba nikogar čakati, smo se odpravili po lepo negovanem drevoredu do prvega vzpona na Golovec. Počasi smo se vzpenjali, se pustili slikati in filmati, prehitevala nas je mladina. A mladina je na prvem počivališču potrebovala malico, mi pa smo s svojim počasnim tempom hodili naprej. Večkrat smo se ustavili in se počakali. Dan je postajal vse toplejši, v senci dreves je ostalo prijetno. Ob klepetu je čas hitro minil. Pri kontrolni točki na Golovcu smo žigosali kartončke, pomalicali in si odpočili. Pot nas je vodila navzdol, hitro smo bili pri Dolenjski cesti. Ker še nismo bili utrujeni, smo nadaljevali še do kava bara Pr’ starem’ kovaču. Tako smo našo Pot ob žici sklenili. Trinajst žejnih pohodnikov se je nekaj minut po poldnevu usedlo Pr’ starem’ kovaču in si odpočilo. Vsak od pohodnikov je na današnji dan prehodil skoraj 7 km.

15. julij 2021

Mesec dni kasneje, 15 julija 2021 smo se ponovno zbrali, saj so nekateri naši člani želeli ponoviti del poti preko Golovca. Tokrat se nas je na zbirnem mestu zbralo 11 pohodnikov in 3 člani GRZS ter dve psički. Najprej smo morali počakati zamudnike. Odpravili po drevoredu do prvega vzpona na Golovec in se počasi začeli vzpenjati. Spet smo se pustili slikati in filmati, vse za naš arhiv. Skupina, ki je hodila hitreje, se je ustavljala in čakala na vse, ki so hodili s počasnejšim tempom. Na počivališču ob kontrolni točki, tik pod spustom na Dolenjsko cesto, smo si odpočili. Ogledali smo si nekoliko oddaljeno točko gozdne pedagogike, kjer je prikazanih 23 avtohtonih gozdnih vrst. Dele dreves smo lahko otipali in si ogledali prereza debla in sliko listov. Sklenili smo, da se razdelimo na dve skupini: ena se je vrnila na izhodišče, druga je nadaljevala do Dolenjske ceste in naprej do kava bara Pr’ starem’ kovaču. Tako so še nekateri izmed naših članov zaključili Pot ob žici.

Kontrolni kartončki so bili požigosani in sedaj čakamo samo še na primeren trenutek, da podelimo medalje za dosežen uspeh. Izračunali smo, da je 114 udeležencev vseh šestih pohodov – in enega ponovljenega – skupaj prehodilo 643,7 km. Od tega je 29 članov Kluba CVB Ljubljana – brez upoštevanja kilometrov gorskih reševalcev – prehodilo 467,5 km.

V imenu vseh pohodnikov Kluba CVB Ljubljana se zahvaljujemo vsem članom GRZS enota Ljubljana, ki so nas tudi tokrat spremljali. Brez vašega vzpodbujanja ne bi zmogli! Hoja v skupini nam dviguje samozavest! In čestitke vsem, ki so se opogumili in odločili, da prehodijo vsaj delček Poti.

Besedilo so napisali naši člani in ni lektorirano.